Kyläyhdistys

Kylätoimikunta ei ollut rekisteröity yhdistys ja siitä syntyi toiminnan kannalta monenlaista haittaa. Rekisteröimätön yhdistys ei voi omistaa kiinteää omaisuutta eikä saada yhteiskunnan avustuksia esim. työllistämiseen jne. 9.5.2003 pidetyssä kyläkokouksessa päätettiin kylätoiminnan siirtämisestä perustettavan rekisteröitävän yhdistyksen nimiin ja alkoi uusi aikakausi Niinikummun kylätoiminnassa. Toimintaa on jatkettu pitkälti entisten perinteiden mukaisesti, mutta suunnitelmissa on vahvasti mukana myös uusia tuulia, joista ensimmäisenä listalla oli ”Kyläavustaja”-toiminnan käynnistäminen.

Niinikummun Kyläyhdistys Ry:n säännöt
Yhdistyksen hallitus
Kylätoiminnan 20 vuotta